Privacyverklaring – Purvis Massage

Privacyverklaring Purvis Massage

Bij Purvis Massage staat de privacy van bezoekers die de website van Purvis Massage bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Ik zal er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe ik omga met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Purvis Massage. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Purvis Massage, gevestigd aan Wibo Lanslaan 4 , 2493 AL Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wibo Lanslaan 4, 2493AL Den Haag
tel:+31640442153

www.joseepurvismassage.nl/

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Purvis Massage kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Purvis Massage, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of intakeformulier op de website aan Purvis Massage verstrekt. Purvis Massage kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Geslacht
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

WAAROM PURVIS MASSAGE UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Purvis Massage verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Purvis Massage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uw afspraken te kunnen plannen
  • U te kunnen bellen, sms’en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te kunnen sms’en en/of e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Purvis Massage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Purvis Massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Purvis Massage streeft ernaar om persoonsgegevens te verwijderen anderhalf jaar na de laatste behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Purvis Massage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Purvis Massage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

FACEBOOK

Purvis Massage maakt gebruik van enkele diensten van Facebook, waaronder Facebook Ads, Whatsapp, Instagram en Instagram Ads. Ook is het op onze website mogelijk om ‘Likes’ te geven. Facebook maakt net als Google gebruik van ‘tracking cookies’, die uw bezoek aan onze website kan registreren om de dienstverlening te verbeteren. Alle gegevens die voor Purvis Massage namens Facebook worden vastgelegd (zoals pagelikes, contactgegevens, gearchiveerde chats, etc.) worden beveiligd volgens de privacyverklaring van Facebook. De inloggegevens voor de genoemde Facebookdiensten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Purvis Massage.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Purvis Massage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar purvis.massage@gmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.